Apie akcijas ir ypatingus pasiūlymus sužinokite pirmi!
 

Interviu su Juozu Brazausku

 
 
Istoriką ir pedagogą Juozą Brazauską respublikos pedagogai ir mokiniai gerai pažįsta iš “Šviesos” leidykloje išleistų Lietuvos istorijos vadovėlių ir kitų mokymo priemonių. Ką tik “Šviesos” leidykla išleido pagal autoriaus tekstą  gausiai iliustruotą knygą “Vaikams apie Lietuvos valdovus” serijoje “Smalsučio enciklopedija”. Kalbiname gerb. istorijos mokytoją ekspertą iš Panevėžio JUOZĄ BRAZAUSKĄ:
 
Būkime esmės žmonėmis
 
Prieš trejus metus plačiai per Lietuvą nuvilnijo Jūsų parengtos  monografijos “Dailininkė Marcė Katiliūtė” pristatymai. Dabar jaunimo rankose naujas enciklopedinis leidinys  “Vaikams apie Lietuvos valdovus”. Kokiomis aplinkybėmis gimė sumanymai parengti šias vertingas knygas?
 
Rengdamas monografiją apie dailininkę Marcę Katiliūtę žinojau, kad artėja garbingas jos jubiliejus. Joniškio krašto šviesuolei, dailininkei Marcei Katiliūtei 2012 m.minėsime šimtąsias gimimo metines. Knygos pasirodymas sukėlė didelį dailininkės atminimo sužadinimą. Dailininkės vardu pavadinta Joniškio rajono Gataučių pagrindinė mokykla. Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje (dabar gimnazija) pastatytas spektaklis “Talentas gyventi”  dailininkės gyvenimo motyvais. Plačiai žiniasklaidoje pristatyta “Žiemgalos “leidykloje parengta monografija “Dailininkė Marcė Katiliūtė.
 Encikopediniu leidiniu “Vaikams apie LIetuvos valdovus” norėjau sužadinti jaunosios   kartos domėjimąsi tautos praeitimi ir ją kūrusiais Lietuvos valdovais. Tautinės savimonės puoselėjimas šiuo metu ypač aktualus.
 
Knygų išleidimas- naujas Jūsų gyvenimo etapas.
 
Vienas ar su bičiuliais parengęs ir išleidęs 12 vadovėlių Lietuvos mokyklai pajutau, kad reikia ieškoti naujos kūrybos versmės. Imtis kultūros tyrinėjimų vertė ir tai, kad esmėje esu kultūros žmogus. Įsivaizduoju, kad ir švietimas yra sudėtinė kultūros dalis. Negalima atsieti šių dviejų sričių. Tik kultūroje bręsta ir tobulėja žmogus, o ypač jaunoji karta. Per meninę saviraišką pajutau, kad galime pasiekti daug gilesnių, ne tik žinių, bet ir vertybinėmis nuostatomis grindžiamą ugdymo rezultatą. Dailininkės Marcės Katiliūtės gyvenimas ir kūryba puikiausias pavyzdys, kaip galima elgtis gyvenime, kai išduoda draugai, kai skeptiškai į moters kūryba žvelgia vyrai, kokią įtaką jauno menininko gyvenimui ir kūrybai daro gyvenamoji aplinka, asmenybės charakteris.
 
Enciklopedinis leidinys  parengta artėjant Jūsų gimtadieniui. Rugsėjo 16 d.  Jums sukako 58- eri metai. Tai pats gyvenimo ir kūrybos brandumas.
 
Šventės ateina ir praeina. Lieka mintys ir darbai. Džiugu, kad atsiranda žmonių, kurie tave palaiko, skatina imtis naujų sumanymų realizavimo. Manyčiau, kad dar galiu  sukilti prieš modernaus pasaulio susmulkėjimą, suvokti  gyvenimo ir kūrybos esmę. Dabartiniame gyvenimo etape tai yra svarbiausia.
 
Apie ką pasakoja  enciklopedinio leidinio  tekstas?
 
Knygoje pateikiama ne tik žinių apie Lietuvos valdovus nuo seniausių laikų iki Abiejų Tautų Respublikos žlugimo. Skaitytojai knygoje ras patrauklių pasakojimų apie Lietuvos piliakalnius, medines ir vėlesnių laikų mūrinės statybos Lietuvos valdovų rezidencijas. Knygoje apibūdinama politinė valstybės struktūra, pasakojama apie Lietuvių didikų gimines. Šalia valdovų rasite pasakojimų apie valdovų ir didikų žmonas, dukteris, kurios taip pat nusipelnė, prisidėdamos prie LDK stiprinimo, kultūros puoselėjimo. Skaitytojai ras žinių apie LDK  centrinę ir vietos valdžią, kariuomenę, religiją. Linkiu malonaus skaitymo ir apmąstymo, kokiu keliu ėjo tauta, saugodama ir gindama  laisvę ir Nepriklausomybę, tautos garbę ir jos orumą. Apie tai  vis dar per mažai mes kalbama jaunimui.
 
Kokius kūrybos planus puoselėjate ateičiai?

Esu parengęs istorinę apybraižą „Kančių keliais“.  Tai Mažosios Lietuvos, dar kitaip vadinamos Prūsų Lietuvos, žmonių kančios  istorija. Ji  gyva iki šiol. Mažoji Lietuva – tai vakarinių baltų žemės Nemuno žemupio ir Priegliaus upės baseinuose. Šios teritorijos dalis, esanti į rytus nuo Deimenos ir Alnos upių, jau buvo  karaliaus Mindaugo valdomos Lietuvos valstybės dalis. Ilgą laiką Mažąją Lietuvą valdė vokiečių įkurtos valstybės : Teutonų ordinas, Prūsijos kunigaikštystė, Prūsijos karalystė, Vokietijos imperija, Vokietijos Reichas. Šiuo metu nedidelę Mažąją Lietuvą valdo net trys valstybės. Buvęs Klaipėdos kraštas nuo 1923 metų (išskyrus 1939-1944 m. laikotarpį) sudaro neatsiejamą Lietuvos Respublikos dalį. Pietuose esančios Geldapės apylinkės 1945 m. drauge su didžiąja Rytprūsių dalimi, atiteko Lenkijai. Pagrindinę Mažosios Lietuvos dalį- Karaliaučiaus kraštą ( kitaip- Kaliningradą sritį) po karo valdė Sovietų Sąjunga, dabar Rusija.
Mažosios Lietuvos istorija  atskleidžia karų baisumus, tautų ir žmonių dvasios tvirtybę. Rašyti apie šią Mažosios Lietuvos kančią skatino ir sakymas, kad svetimo skausmo nebūna... Ieškau rėmėjų, kurie galėtų prisidėti prie minėtos apybraižos išleidimo.
 
Grįžti į pradžią >>