Žaidimo „Pasiruošk įdomioms atostogoms su Kake Make“ taisyklės

  1. Bendrosios taisyklės

Žaidimą „Pasiruošk įdomioms atostogoms su Kake Make“ (toliau –„Žaidimas“) organizuoja UAB „NJ World“, juridinio asmens kodas 305897286, kurios registruota buveinė yra Ulonų g. 2, Vilnius, (toliau – „Organizatorius“), pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės“). Taisyklės yra viešai skelbiamos www.kakemake.lt/zaidimas interneto puslapyje.

1.1. Žaidimo vieta – interneto svetainė www.kakemake.lt/zaidimas

1.2. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – „Žaidimo dalyvis“).

Norint dalyvauti žaidime reikia įsigyti „Kakės Makės“ prekės ženklu žymėtų prekių. Prekės gali būti įsigytos fizinėse partnerių prekybos vietose arba internetu. Pirkimo čekis turi būti registruojamas adresu www.kakemake.lt/zaidimas kartu su kita registracijai reikalingą informaciją: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, nurodyta vietovė ir prisegtas pirkimo čekis. Žaidimo dalyvis atsako už pateikiamų duomenų teisingumą ir patvirtina, kad turi teisę juos teikti. Pateikus neteisingus duomenis arba juos pateikus neteisėtai (pvz., nurodžius kitą asmenį, jo el. paštą be to asmens sutikimo) Žaidimo dalyvis bus pašalintas iš Žaidimo ir negalės jame dalyvauti. Pirkimo čekiai, kuriuose neryškiai matosi Žaidimui aktuali informacija, bus vertinami kaip negaliojantys.

1.3. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. gegužės 16 d. iki 2022 m. gegužės 30 dienos, 23:59 valandos.

1.4. Vienas Žaidimo dalyvis Žaidime gali dalyvauti neribotą kiekį kartų. Vienas dalyvavimas skaitosi registravus vieną Žaidime dalyvaujantį pirkimo čekį arba elektroninės sąskaitos numerį, nepriklausomai nuo Žaidime dalyvaujančių perkamų prekių kiekio.

1.5. Žaidime dalyvaujantį pirkimo čekį arba elektroninės sąskaitos numerį būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos.

1.6. Žaidime negali dalyvauti, UAB „NJ World“, UAB „Alma littera“ įmonių grupės darbuotojai ir UAB „Fabula ir partneriai“ darbuotojai bei kiti subjektai, tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti organizatoriaus akcijos rengimo metu, taip pat artimiausi (sutuoktiniai, tėvai, vaikai) šių asmenų šeimos nariai.

1.7. Žaidimo prizų laimėtojai bus renkami ir skelbiami svetainėje www.kakemake.lt/zaidimas birželio 1 d.

1.8. Prizų laimėtojai renkami atsitiktiniu būdu naudojant programinę įrangą.

  1. Prizų fondas

2.1. Kakės Makės personažo dalyvavimas šventėje. Laimėtojai turės galimybę pasikviesti personažą į savo šventę. Personažo aktorius bus parenkamas Žaidimo organizatoriaus. Prizų kiekis – 10 vnt.

2.2. Kakės Makės šokanti kolonėlė – 1 vnt., aroma drėkintuvas – naktinė lempa – 1 vnt., Kakės Makės išmanusis laikrodis – 1 vnt., Kakės Makės projektorius – 1 vnt.

2.3. Alma Littera leidyklos knygos: „Kakė Makė. Receptai“, „Kakė Makė ir katinas vienai savaitei“, „Daugiau kaip 25 kūrybinės idėjos iš panaudotų daiktų“, Kakės Makės enciklopedija „Noriu sužinoti KODĖL“, „Kakės Makės Abėcėlė“ – 50 vnt.

2.4. Pliušinis žaislas Kakė Makė – 10 vnt.

2.5. Stalo žaidimas „Kakės Makės lenktynės“ – 5 vnt.

2.6. BIOK laboratorijos įsteigti prizai – 100 vnt.

2.7. Kakės Makės žaidimas „Dobble” – 5 vnt.

2.8. Dėlionė „Kakė Makė: pažink gyvūnus“ – 5 vnt.

2.9.Vaikiškos Kakės Makės kojinės – 20 vnt.

  1. Prizų atsiėmimas

3.1.Su papildomų prizų laimėtojais bus susisiekiama el. paštu, o Prizo pristatymui reikalingus duomenis laimėtojas turės pateikti per 5 (penkias) kalendorines dienas. Prizai laimėtojui išsiunčiami

registruotu paštu per 14 darbo dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai laimėtojas pateikia Organizatoriui savo teisingą adresą.

3.2.Pagrindinis prizas – Kakės Makės personažo dalyvavimas šventėje suderinamas su laimėtojais asmeniškai. Laimėtojas pageidaujamą numatomos šventės datą turi pateikti ne vėliau kaip likus 2 (dviem ) savaitėms iki numatomos šventės datos. Personažo dalyvavimo šventėje laikas – 1 (viena) valanda pagal personažo parengtą programą. Pagrindinis prizas galios vienerius metus nuo laimėjimo dienos.

3.3.Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijos ribose.

3.4. Laimėti prizai į kitus prizus ar grynuosius pinigus nekeičiami. Už neatsiimtą prizą Žaidimo dalyviui nėra atlyginama, prizas kitiems dalyviams nėra perleidžiamas.

3.5.Organizatorius neatsako, jei su laimėtoju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais. Negavus iš laimėtojo atsakymo iki 2022 m. liepos 1 d., prizai keliauja atgal į prizų fondą. Organizatorius

neatsako už vėlavimą pristatyti Prizus arba Prizų nepristatymą tuo atveju, jeigu Žaidimo dalyvis nepateikė ar pateikė neteisingą Prizo pristatymo adresą arba kitus savo asmens duomenis.

  1. Asmens duomenų apsauga

4.1.Žaidimo dalyvių asmens duomenų valdytojas yra UAB „NJ World“, j.a.k. 305897286, Ulonų g. 2, Vilnius, el. p. [email protected] (toliau – Organizatorius). Organizatorius įsipareigoja laikytis

konfidencialumo.

4.2.Žaidimo metu surinkti Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi tokiais tikslais:

4.2.1. Žaidimo pristatymo, organizavimo, vykdymo, informavimo apie laimėjimą, nugalėtojų viešo paskelbimo, su Žaidimu susijusių klausimų administravimo tikslu tvarkomi Žaidimo dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, el. p. adresas, telefono Nr., adresas ir pirkimo kvito Nr.

4.2.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu, jei Žaidimo dalyvis išreiškia atskirą sutikimą gauti Organizatoriaus naujienlaiškius, tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono Nr. ir el. p. adresas.

Dėmesio: skelbiant Žaidimo nugalėtojus bus skelbiami šie duomenys: laimėtojo vardas ir pavardė, pirkimo čekio Nr., miestas. Laimėtojų duomenys bus skelbiami Organizatoriaus interneto svetainėje. Jei Žaidimo dalyvis nesutinka su duomenų skelbimu laimėjimo atveju, jis turėtų nedalyvauti Žaidime.

4.3.Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiais teisėto tvarkymo pagrindais:

4.3.1. Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis. Sutikimo pagrindu asmens duomenys tvarkomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu, tiesioginės rinkodaros tikslu, viešai skelbiami nugalėtojai arba kitais atvejais, kurie bus akivaizdūs Žaidimo metu;

4.3.2. Teisės aktų reikalavimų vykdymas. Šiuo pagrindu asmens duomenys tvarkomi Žaidimo prizų perdavimo apskaitos ir mokestinių prievolių susijusių su prizais vykdymo ar su prizais susijusių ginčų sprendimo tikslais;

4.3.3. Teisėto intereso pagrindu – organizuoti ir vykdyti Žaidimą, užtikrinti, kad Žaidimas vyktų teisėtai ir sąžiningai, išrinkti laimėtojus ir susisiekti su jais, informuoti apie Žaidimo sąlygas bei jų pasikeitimus, nebent duomenų subjekto privatūs interesai būtų viršesni. Taip pat teisėto intereso pagrindu atsakome į asmenų užklausas paštu, telefonu, el. paštu.

4.4.Žaidimo dalyvio asmens duomenys bus saugomi Žaidimo laikotarpiu ir 60 dienų pasibaigus Žaidimui. Prizus laimėjusių Žaidimo dalyvių duomenys saugomi 6 (šešis) mėnesius nuo laimėtojo išrinkimo dienos. Prizus laimėjusių Žaidimo dalyvių duomenys interneto puslapyje www.kakemake.lt bus skelbiami 2 (du) mėnesius nuo laimėtojo paskelbimo dienos. Asmens duomenys apskaitos ir mokestinių prievolių susijusių su prizais vykdymo tikslais bus saugomi iki sueis apskaitos ar mokestiniuose teisės aktuose nustatyti saugojimo terminai. Asmens duomenys su prizais susijusių ginčų sprendimo tikslais bus saugomi iki ginčo išnagrinėjimo ir visiško jo sprendimo įvykdymo dienos. Jei Žaidimo dalyvis išreiškia sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, jo pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (aktyvus veiksmas – tai: sutikimas gauti naujienlaiškį arba naujienlaiškio atidarymas). Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

4.5.Surinkti duomenys bus perduodami šiems duomenų gavėjams: UAB „NJ World“, j.a.k. 305897286, IT paslaugas Organizatoriui teikiantiems asmenims, prizų pristatymo paslaugas teikiantiems asmenims - AB „Lietuvos paštas“ ar siuntų pristatymo paslaugas teikiantiems asmenims, prizų steigėjams, išvardintiems Taisyklių 2 punkte, laimėtojų atrinkimo proceso organizatoriams UAB „Fabula ir partneriai“.

4.6.Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kurie tvarkomi sutikimo pagrindu.

4.7.Informuojame, kad duomenų subjektai (Žaidime dalyvaujantys asmenys), kurių duomenis tvarko Organizatorius, taip pat turi šias teises: teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Žaidimo dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą. Šiomis teisėmis galima pasinaudoti, kaip nurodyta Organizatoriaus privatumo politikoje.

4.8.Informuojame, kad dalyvavimas Žaidime ir asmens duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau nepateikus savo asmens duomenų, prarandama teisė dalyvauti Žaidime ir galimybė laimėti prizus. Jei Žaidimo dalyvis atšaukia savo sutikimą dalyvauti Žaidime, jis toliau Žaidime nedalyvauja.

4.9.Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo arba jei pastebėjote saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų: paštu UAB „NJ World“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius; tel. nr. 8618 01806; el. paštu [email protected] Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 271 2804, 279 1445 , faks. (8 5) 261 9494, el. paštas [email protected]

  1. Baigiamosios nuostatos

5.1.Visi asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis. Taip pat patvirtina, kad susipažino su informacija apie asmens duomenų tvarkymą (Taisyklių 4 skyrius). 5.2.Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir įsipareigojimai aprašyti tiktai šiose Taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose. Visa informacija apie Žaidimą, pateikta reklaminėje medžiagoje, yra tiktai informacinio pobūdžio.

5.3.Organizatorius turi teisę pašalinti iš Žaidimo dalyvius, kurie įtariami sukčiavimu ar piktybiška veika, taip pat kai jie (ar jų veiksmai) neatitinka Žaidimo sąlygų.

5.4.Tuo atveju, jei Žaidimo dalyvis neatliko visų privalomų veiksmų, nurodytų šiose Žaidimo Taisyklėse, dalyvis netenka teisės į Žaidimo Prizą/-us.

5.5.Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti Žaidimo Taisykles arba nutraukti Žaidimą bet kuriuo momentu, apie tai iš anksto informuodamas tokiu pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Taisyklės.

5.6.Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

5.7.Organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl netikslių duomenų ar kitus dėl Žaidimo dalyvio kaltės kilusius nesklandumus, taip pat nebaigtas registracijas, susiklosčiusias dėl techninių nesklandumų, gedimų, interneto trikdžių ar kitų nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas juos pašalinti.

5.8. Žaidimo dalyvis, susipažindamas su šiomis Taisyklėmis ir dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, jog supranta, kad šis Žaidimas nėra loterija Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo prasme.

5.9. Žaidimo dalyviai turi teisę išreikšti pretenzijas dėl žaidimo vykdymo iki Žaidimo pabaigos – 2022 gegužės 30 d. 10 val. pateikdami raštišką pretenziją UAB „NJ World“, Ulonų g. 2, Vilnius. Visos pretenzijos bus išnagrinėtos ir Žaidimo dalyviams atsakymas pateiktas per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pareiškimo gavimo dienos. Žaidimo dalyviai turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu Vilniaus g. 25, LT01402 Vilnius ar e. paštu [email protected]

5.10. Kilus klausimams dėl Žaidimo sąlygų, Žaidimo organizavimo ar Prizų, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: [email protected]