Elė Soul knyga „Mirties laikas arba 8 minutės“

Elė Soul knyga „Mirties laikas arba 8 minutės“

Pagrindinė romano veikėja Aiškiaregė narplioja sudėtingą įvykių ir veiksmų voratinklį, kuriame įsipynusi jauna moteris Donata ir mirusi jos mama. Donata visiškai nebeturi gyvybinių jėgų ir jaučia savo judėjimą į mirtį. Aiškiaregė ne tik sugražina kenčiančiai moteriai gyvenimą, tačiau ir pakeičia įvykių grandinę, prasidedančią nuo pat Donatos gimimo momento.

Pati Aiškiaregė išgyvena ypatingą ryšį su nebe šiame pasaulyje esančiu Sielos draugu, du žmones jungianti gija yra ypač stipri, padedanti išvengti moters žūties. Užsimezgusi nauja žemiška pažintis įsuka į jausmų sūkurius, aiškiaregė jaučia trauką nuo pirmos akimirkos ją sužavėjusiam vyrui.

Romano veikėjai bando perprasti meilės ir traukos vienas kitam mechanizmą ir sprendžia dilemą, kokia meilė yra svarbiausia, kaip rinktis ir veikti teisingai, atliepiant į kitų žmonių jausmus, bet neverčiant savęs kentėti.

Kaip susiklostys besimezganti žemiška pažintis ir kur nuneš sunkiai suvaldomi aistrų vėjai bei kokį pasirinkimą priims aiškiaregė, išgyvendama dvilypius jausmus?

Tai romanas apie mylinčias širdis ir sielų bendrystės liepsną, kuri yra tokia stipri, kad pasiekia mus net iš ten, kur keliauja mirusieji. Ar gali naujas sutiktas žmogus pakeisti Sielos draugą, kuris gyvena vien širdyje, bet ne šiame pasaulyje? Ar įmanoma gauti realią pagalbą iš anapus? Ar išėjusieji nori mus matyti laimingus, o gal pavyduliauja, stebėdami kiekvieną, likusių šiame pasaulyje, žingsnį?

Būtent tokia šios knygos žinutė skaitytojams. Atsakymus romano eilutėmis perduoda gydovė ir rašytoja Elė Soul.

Manau visiems įdomu bus paskaityti šį romaną, o tiems, kas skaitė ankstesniąją autorės knygą „Aiškiaregė“, ši naujoji knyga „Mirties laikas arba 8 minutės“ gali būti istorijos tęsinys, nes abiejuose romanuose mes sutinkame aiškiaregę, kuri, būdama itin patraukli, įdomi ir mistiška asmenybė, geba akimirksniu pavergti skaitytojų širdis...Rekomenduojame