<< GRĮŽTI Į MUGĖS PRADŽIĄ

Leidykla „Šviesa“ jūsų patogumui parengė 16 rinkinių papildomam mokymui(si) pagal vaiko amžių ir klases. Privalu nuolat rūpintis, ar nepamirštama esminė ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui visaverčio gyvenimo pagrindus ir padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus. „Šviesos“ leidiniuose papildomam mokymui(si) siūloma daugiau praktinės ir aktyvios veiklos mokantis ir savarankiškai namuose, ir klasėje, siekiant sudominti, įtraukti, suteikti prasmę, o svarbiausia, skatinti kiekvieno mokinio individualią pažangą. Šiose mokymo(si) priemonėse formuojami ir / ar tobulinami ne tik dalyko, bet ir bendrieji gebėjimai, skatinama apmąstyti ir įsivertinti savo lūkesčius, veiklas, rezultatą, pažangą, suprasti, kuo prasminga aptarta informacija, žinios ir įgūdžiai, planuoti kitas veiklas. Mokytojai šiuose leidiniuose ras įvairesnių užduočių, kurios padės diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą ir vertinti mokinių padarytą pažangą.

Trimečio ir keturmečio rinkinys

Penkiamečio rinkinys

Šešiamečio rinkinys

Pirmoko rinkinys

Antroko rinkinys

Trečioko rinkinys