OMNIVA loterijos taisyklės
1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS
1.1. UAB „Knygų klubas“ juridinio asmens kodas 304148241, buveinės adresas Ulonų g. 2, Vilnius (toliau
– Organizatorius), organizuoja akciją „Pirkite www.www.knyguklubas.lt, rinkitės pristatymą į OMNIVA
paštomatą ir dalyvaukite loterijoje (toliau – Akcija), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau –
Taisyklės).
2. AKCIJA
2.1. Akcijos trukmė:
2.1.1. Akcija vyksta nuo 2017-11- 20 iki 2017-12- 17 (imtinai) www.www.knyguklubas.lt internetinėje
parduotuvėje.
2.2. Akcijos prekės:
2.2.1. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, Akcijos metu įsigiję bet kurį produktą internetinėje svetainėje
www.www.knyguklubas.lt ir pasirinkę pristatymą į OMNIVA paštomatą.
2.2.3. Vienas užsakymas reiškia vieną atskirą loterijos registraciją. Kuo daugiau užsakymų, tuo didesnė
galimybė laimėti.
2.2.4. Tas pats dalyvis gali dalyvauti neribotą skaičių kartų.
2.2.5. Akcijos prizas: Nakvynė dviems viešbutyje „Vanagupė“ standartinės klasės kambaryje su pusryčiais
restorane bei neribotu laiku SPA centre. Bendra prizo vertė 130 eurų.
2.2.6. Prizo laimėtojas bus išrinktas burtų keliu ir paskelbtas 2017-12- 18 interneto svetainėje
www.www.knyguklubas.lt. Su laimėtojais taip pat bus susisiekta asmeniškai iki 2017-12- 20 dienos.
2.2.7. Jei laimėtojas neatsilieps per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, jo laimėjimas bus
panaikintas.
2.2.8. Prizas laimėtojui bus įteiktas asmeniškai.
2.2.9. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Knygų klubas“ ir UAB „OMNIVA“ darbuotojai bei kiti subjektai,
tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti organizatoriaus akcijos rengimo metu, taip pat artimiausi šių asmenų
šeimos nariai.
3.0.0 Pirkėjo pasirinkimas užsisakyti prekes internet svetainėje www.www.knyguklubas.lt yra laikoma dalyvio
sutikimu dalyvauti akcijoje. Dalyvaudamas šioje akcijoje, dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo
duomenis akcijos vykdymo tikslais ir, laimėjimo atveju, paskelbti jo vardą, pavardę akcijos
tinklalapyje www.www.knyguklubas.lt
3.0.1. Kitais atvejais, nenumatytais šiose taisyklėse, organizatorius gali priimti sprendimus, pagrįstus
Lietuvos Respublikos įstatymais. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles arba nutraukti akciją apie
pasikeitimus iš anksto pranešęs interneto svetainėje www.www.knyguklubas.lt
3.0.2.Visą informaciją apie vykstančią akciją galima rasti interneto svetainėje www.www.knyguklubas.lt. Visus
su akcija susijusius klausimus galima siųsti el. paštu [email protected] Telefonas pasiteirauti – 8 700
55622 (darbo dienomis nuo 09:00 iki 18:00 val.)
3. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
3.1. Visus skundus susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Prizo atsiėmimo ir/ar teikimo
tvarka, nagrinėja Organizatorius.
3.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2017-12- 27 dienos Organizatoriaus
buveinės adresu.
3.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo
gavimo dienos.
4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
4.1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.

Asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms įmonėms, kurios susitarimų su Organizatoriumi pagrindu
tiesiogiai vykdo su Akcija susijusias funkcijas.
4.2. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, įskaitant Akcijos dalyvių vardų,
pavardžių viešą paskelbimą, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.
4.3. Asmenys dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja,
jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.4. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip
pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.
4.5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo
Akcijos pabaigos.
5. ATSAKOMYBĖ
5.1. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių
nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, įskaitant Akcijos prekių įsigijimą ir/ar Prizo
gavimą/negavimą.
5.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino
pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su Prizų atsiėmimo tvarkos
pakeitimu.
5.3. Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Prizų kokybe ir/ar kitomis Prizų
savybėmis.
6. MOKESČIAI IR KITOS IŠLAIDOS
6.1. Visas išlaidas, susijusias su Prizų atsiėmimu, sumoka pats Akcijos dalyvis, nebent Organizatorius ir
Laimėtojas sutaria kitaip.
7. KITOS SĄLYGOS
7.1. Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir
įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
7.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti šias Taisykles ir/ar Prizų
atsiėmimo tvarką. Apie Taisyklių ir/ar Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimus Organizatorius privalo viešai
paskelbti tinklapyje www.www.knyguklubas.lt.
7.3. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių gynimo
įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklės neaptartais
klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir
šiomis Taisyklėmis.
7.4. Prizai į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiami.