Privatumas ir slapukų veikla

Privatumas ir slapukų veikla

Bendra informacija

UAB Knygų klubas (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.knyguklubas.lt. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB Knygų klubas

Juridinio asmens kodas: 304148241

Buveinės adresas: Ulonų g. 2, 08245 Vilnius

Tel.: (8 5) 210 0688

El. paštas: [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno el. p. [email protected]

 

Prižiūrinčiosios institucijos:

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes kiekvieną kartą lankantis Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose Jums taikomos sąlygos, aprašytos šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje / socialinių tinklų paskyrose.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame? Kaip naudojame jūsų informaciją?

Renkame tiesiogiai jūsų pateikiamą informaciją

Mūsų svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pvz., svetainėje www.knyguklubas.lt leidžiama pirkti prekes ir / ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis tiek registruotiems nariams, tiek neregistruotiems asmenims, tačiau bet kuriuo atveju, norint susikurti savo paskyrą ir / ar užsisakyti prekę bei naudotis kitomis paslaugomis, prašome jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie save.

Ar būtina pateikti savo asmens duomenis?

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju jums gali būti neleidžiama pirkti prekių, negausite naujienų apie geriausius pasiūlymus, negalėsime Jums padėti išspręsti problemos, taip pat mūsų svetainė gali tinkamai neveikti. Asmens duomenų pateikimas yra privalomas tik tuo atveju, jei norite įsigyti prekių ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su mumis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenys

Saugojimo terminas (pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti)

Tvarkymo pagrindas

Elektroninė prekyba

Vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas**, prekių pristatymo adresas, atsiskaitomoji sąskaita.

10 metų nuo sutarties įvykdymo

Sutartis

Asmeninės paskyros sukūrimas*

Vardas, pavardė, el. paštas**

3 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (prisijungimo prie paskyros ar naujienlaiškio atidarymo)

Sutikimas

Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas), lojalumo programos vykdymas*

Vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas, adresas

3 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (prisijungimo prie paskyros ar naujienlaiškio atidarymo)

Sutikimas

Profiliavimas tiesioginės rinkodaros tikslu (individualizuotų pasiūlymų siuntimas)*

Vardas, pavardė, el. paštas, amžius, lytis, pirkimų istorija, miestas

3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (prisijungimo prie paskyros ar naujienlaiškio atidarymo)

Sutikimas

Skaitytojų bendruomenės paslaugų teikimas*

Vardas, pavardė, el. paštas, nuotrauka.

3 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo(prisijungimo prie paskyros ar naujienlaiškio atidarymo)

Sutikimas

Klientų užklausų administravimas

Vardas, pavardė, el. paštas arba tel. Nr.

6 mėnesius nuo duomenų gavimo

Teisėtas interesas

Apklausų organizavimas ir vykdymas

IP adresas, o taip pat, priklausomai nuo apklausos pobūdžio: vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas ir, jei dalyvaujant apklausoje galima laimėti tam tikrą prizą – gyvenamoji vieta (adresas).

6 mėnesius nuo duomenų gavimo

Teisėtas interesas

Aptarnavimo kokybės užtikrinimas, gerinimas*

Pokalbio įrašas su visais jame pateikiamais duomenimis

6 mėn. nuo pokalbio įrašymo

Sutikimas

Naršymo kokybės gerinimas, statistikos stebėjimas, rinkodara*

IP adresas ir kiti duomenys, nurodyti slapukų sąraše

Saugojimo terminai nurodyti slapukų sąraše

Sutikimas

 

*- Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

**- informuojame, kad jei įvykdysite pirkimą internetinėje svetainėje www.knyguklubas.lt, duomenų valdytojas ateityje gali nurodytu el. paštu Jums siųsti panašių prekių pasiūlymus. Informuojame, kad galite iš karto paprieštarauti tokiam el. pašto adreso naudojimui pažymint atitinkamą langelį registracijos ar pirkimo anketoje arba kreipiantis aukščiau nurodytais duomenų valdytojo kontaktais arba el. p. [email protected]. Taip pat galėsite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavę kiekvieną reklaminį el. laišką paspausdami atsisakymo nuorodą.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., įmonėms, užsiimančioms pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, auditoriams, teisininkams, konsultantams ir kitas mums reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • UAB AL holdingas, juridinio asmens kodas 302288643, Ulonų g. 2, Vilnius;
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš Alma littera įmonių grupės teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • Galime atskleisti/perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

 

Atvejai, kai mes perduosime informaciją:

 • Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.

 

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

 

Jūsų teisės

Duomenų subjektas (asmuo), kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per Knygų klubo paskyras „Facebook“ ar Instagram socialiniame tinkle. Tokiu atveju Facebook Ireland Ltd yra bendras duomenų valdytojas ir duomenų tvarkymui tuose tinkluose taikoma ir Facebook privatumo politika.

 

Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Savo veikloje bendradarbiaujame su duomenų tvarkytojais (Magento, Google, Facebook), įsikūrusiais arba duomenis perduodančiais į trečiąsias užsienio valstybes (JAV). Teisinis duomenų perdavimo pagrindas – Standartinės sutarčių sąlygos, sudarytos tarp mūsų ir duomenų tvarkytojų, kurių taikymas užtikrina tinkamą apsaugos lygį.

 

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pvz., pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių;
 • padeda pateikti reklamą, įvertinti jos efektyvumą.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pvz., suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;
 • veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pvz., klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą;
 • funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pvz., šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas;
 • reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai. Šie slapukai naudojami Jums pritaikytiems reklaminiams skelbimams pateikti ir padeda įvertinti mūsų reklaminių kampanijų efektyvumą.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

 • administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

* Atkreipiame jūsų dėmesį, kad UAB Knygų klubas valdomoms „Facebook” ir „Instagram“ paskyroms taikomos šių socialinių tinklų slapukų politikos.

Slapuko naudojimo vieta

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Krepšelis (Magento)

CART

Asociacija su pirkėjo krepšeliu. Tikslas - priminimas apie "pamirštą krepšelį".

Grupuoti produktai, kurios klientas yra įsidėjęs į krepšelį.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Kategorijos (Magento)

CATEGORY_INFO

Saugoja kategorijos informaciją greitesniam puslapio užkrovimui.

Kategorijų rinkinys, susietas panašiais atributais.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Kategorijos (Magento)

COMPARE

Saugoja produktus "Palyginti" sąraše.

Produktai, įkelti į "Palyginti" sąrašą.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Paskyra (Magento)

CUSTOMER

Šifruotas kliento ID. Tikslas - sąsaja su užsakymu.

Kliento ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Paskyra (Magento)

CUSTOMER_AUTH

Indikuoja, ar klientas yra prisijungęs prie svetainės. Tikslas - sesijos autentifikacija.

Kliento ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Paskyra (Magento)

CUSTOMER_INFO

Šifruota kliento grupė. Tikslas - personalizuoto katalogo rodymas.

Kliento grupės ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

EXTERNAL_NO_CACHE

Identifikuoja, ar įjungtas puslapio kešavimas. Tikslas - full page cache identifikacija.

Paskutiniai peržiūrėti puslapiai.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

FRONTEND

Kliento sesijos ID. Serverio priskirtas unikalus numeris lankytojui.

 

Naršyklės sesijos pabaiga.

Svečio krepšelis (Magento)

GUEST-VIEW

Nustato, ar neregistruotas klientas gali redaguoti užsakymą. Tikslas - saugojama paskutinio užsakymo istorija neregistruotiems klientams.

Kliento ID, užsakymo informacija.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Kategorijos (Magento)

LAST_CATEGORY

Paskutinė kliento aplankyta kategorija. Tikslas – greitaveika.

Kategorijos ID, Kliento ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Kategorija (Magento)

LAST_PRODUCT

Paskutinis kliento aplankytas produktas. Tikslas - greitaveika, patogesnis grįžimas į produktus.

Produkto ID, Kliento ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

NEWMESSAGE

Indikuoja, ar gautas naujas pranešimas.

-

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

NO_CACHE

Indikuoja, ar naudojamas informacijos kešavimas. Tikslas - greitaveika.

-

Naršyklės sesijos pabaiga.

Krepšelis (Magento)

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Nuoroda į kliento krepšelį ir užsakymų istoriją. Tikslas - prekių išsaugojimas krepšelyje.

Kliento ID, prekių krepšelio informacija.

1.000 sekundžių.

Kategorija (Magento)

RECENTLYCOMPARED

Naujausios palygintos prekės. Tikslas - patogesnis grįžimas į produktus.

Kliento ID, prekių ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Kategorija (Magento)

STF

Informacija apie prekes, kurias klientas rekomendavo el.paštu.

Kliento ID, prekių ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

STORE

Storeview arba kalba nurodyta kliento (šiuo metu nenaudojama, nes svetainė turi tik LT kalbą).

-

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indikuoja, ar klientas leidžia saugoti "cookies".

Kliento ID.

1 metai.

Kategorija (Magento)

VIEWED_PRODUCT_IDS

Paskutiniai kliento peržiūrėti produktai. Tikslas - patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui.

Kliento ID, prekių ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Kategorija (Magento)

WISHLIST

Šifruotas sąrašas produktų, kuriuos klientas įkėlė į "Norų sąrašą". Tikslas - patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui.

Kliento ID, prekių ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Kategorija (Magento)

WISHLIST_CNT

Produktų kliento "Norų sąraše" kiekis. Tikslas - patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui.

Kliento ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

MANAGE-CACHE-STORAGE

Magento kešo saugojimas.

Kešuoti duomenys.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Vertimo kešavimo failo versija.

Vertimo versija.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

PSLOGIN_REFER

Saugomas paskutinio puslapio adresas.

Puslapio adresas.

Vartotojo sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION

Saugojami išvalomų sektorių identifikatoriai.

Išvalomo puslapio identifikatoriai.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Saugomas privačių duomenų versijos numeris.

Versijos numeris.

10 metų.

Visur (Magento)

MAGE-MESSAGES

Saugomos įvykių atsakymai/žinutės.

Įvykių žinutės.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

X-MAGENTO-VARY

Saugoma informacija ar lankytojo reikalaujamas puslapis pasikeitė.

Hash.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Versijos kešavimas.

Vertimas.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

SECTION_DATA_IDS

Kliento id nurodymas prie sekcijinių duomenų laukų.

Kliento ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

Visur (Magento)

MAGE-CACHE-SESSID

Sesijos kešavimas.

Sesijos ID.

Naršyklės sesijos pabaiga.

 

 

 

 

 

GOOGLE ANALYTICS

 Slapuko naudojimo vieta

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Google Analytics

_ga

Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys yra naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Kliento ID

2 metai

Google Analytics

_gid

Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys yra naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Kliento ID

24 val.

Google Analytics

_utma

Identifikuoja klientus ir sesijas. Tikslas - unikalių sesijų sekimas ir analizė. Saugojimo laikas - 2 metai.

Domeno hash kodas, unikalus identifikatorius, pirmo kliento apsilankymo laikas ir data, ankstesnio kliento apsilankymo laikas ir data, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.

2 metai

Google Analytics

_utmb

Nustato naujas sesijas/naujus apsilankymus. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė. Saugojimo laikas - 30 min.

Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.

30 min.

Google Analytics

_utmc

Nustato ar tai naujo kliento sesija/apsilankymas. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė. Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga.

Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.

Naršyklės sesijos pabaiga

Google Analytics

_utmz

Saugo šaltinį, kuris parodo, kaip klientas pasiekė svetainę. Tikslas - parduotuvės atrandamumo analizė. Saugojimo laikas - 6 mėnesiai.

Domeno hash kodas, laikas, kada cookie išsaugotas, sesijų kiekis, campaign numeris, campaign šaltinis/vardas/medium (jei organinio srauto šaltinis), campaign terminai.

6 mėnesiai

Cookies set by store's domain

Slapuko naudojimo vieta

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Visa svetainė

omnisendAnonymousID

Naudojamas kontakto identifikavimui

Omnisend sukurtas atsitiktinis vartotojo identifikatorius

365 dienos arba iki kol atnaujinamas

Visa svetainė

omnisendSessionID

Naudojamas sesijos identifikavimui

Omnisend sukurtas atsitiktinis sesijos identifikatorius

Naršyklės sesijos pabaiga

Visa svetainė

omnisendContactID

Naudojamas kontakto identifikavimui

Omnisend sukurtas vartotojo Omnisend sistemoje identifikatorius

365 dienos arba iki kol atnaujinamas

Visa svetainė

omnisendEmailID

Naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio į puslapį atėjo kontaktas.

Omnisend sukurtas kampanijos Omnisend sistemoje identifikatorius

30 dienų arba iki kol atnaujinamas

Visa svetainė

omnisendCartProducts

Naudojamas stebėti krepšelio pasikeitimus

Grupuoti produktai, kuriuos klientas įsidėjo į krepšelį

Naršyklės sesijos pabaiga

Visa svetainė

soundest-form-<form identifier>-closed-at

Naudojama nustatyti, kuri forma buvo uždaryta

Konkrečios formos uždarymo data

365 dienos arba iki kol atnaujinamas

Visa svetainė

soundest-form-<form identifier>-filled-at

Naudojama nustatyti, kuri forma buvo užpildyta

Konkrečios formos užpildymo data

365 dienos arba iki kol atnaujinamas

Visa svetainė

soundest-recovery

Naudojamas stebėti krepšelio turiniui sesijos metu

Grupuoti produktai, kuriuos klientas įsidėjo į krepšelį (legacy)

Naršyklės sesijos pabaiga

Visa svetainė

soundest-toolbar

Naudojamas nustatyti ar yra naudojamas product picker

Funkcijos Product Picker nustatymui (atidarytas, sesija ir pan.)

Naršyklės sesijos pabaiga

Visa svetainė

soundest-views

Naudojamas suskaičiuoti puslapio peržiūras sesijos metu

Puslapio peržiūrų skaičius per konkrečią sesiją

Naršyklės sesijos pabaiga

Visa svetainė

soundestID

Naudojamas kontakto identifikavimui.

Omnisend sukurtas atsitiktinis vartotojo identifikatorius (legacy)

Naršyklės sesijos pabaiga

Cookies set by soundestlink.com domain

Slapuko naudojimo vieta

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Visa svetainė

soundest-s3-<account identifier>

Naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio į puslapį atėjo kontaktas. Skirtas pardavimų informacijai kaupti.

Gavėjo, paspaustos kampanijos ir šaltinio (campaign, automation) identifikatorius Omnisend sistemoje (legacy)

90 dienų arba iki kol atnaujinamas

Visa svetainė

soundest-cr3-<account identifier>

Naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio į puslapį atėjo kontaktas. Skirtas krepšelio aktyvumui stebėti.

Gavėjo arba prenumeratoriaus paspaustos kampanijos ir šaltinio (campaign, automation) identifikatorius Omnisend sistemoje (legacy)

365 dienos arba iki kol atnaujinamas

Visa svetainė

<account identifier>-aID

Naudojamas identifikuoti anoniminį kontaktą.

Omnisend sukurtas atsitiktinis vartotojo identifikatorius (legacy)

365 dienos arba iki kol atnaujinamas

Visa svetainė

account identifier>-sID

Naudojamas identifikuoti kontakto sesijai.

Omnisend sukurtas atsitiktinis sesijos identifikatorius (legacy)

Naršyklės sesijos pabaiga

Visa svetainė

<account identifier>-cID

Naudojamas kontakto atpažinimui

Omnisend sukurtas vartotojo Omnisend sistemoje identifikatorius (legacy)

365 dienos arba iki kol atnaujinamas

Visa svetainė

<account identifier>-eID

Naudojamas identifikuoti laiškui, kuris buvo paspaustas vartotojo

Omnisend sukurtas kampanijos Omnisend sistemoje identifikatorius (legacy)

30 dienų arba iki kol atnaujinamas

FACEBOOK

Slapuko naudojimo vieta

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Facebook

c_user

Naudojamas kartu su “xs” slapuku, kad autentifikuotų jūsų tapatybę Facebook.

Kliento ID

1 mėn.

Facebook

dpr

„Facebook“ naudojamas slapukas, leidžiantis naudotis „Facebook login“ funkcionalumu.

Kliento ID

Iki sesijos pabaigos.

Facebook

fr

Facebook pagrindinis reklamų slapukas, naudojamas pateikti, įvertinti ir pagerinti tinkamų skelbimų atvaizdavimą.

Kliento ID

3 mėn.

Facebook

pl

Naudojamas aptikti ar prie “Facebook” paskyros buvo prisijungta su tuo pačiu įrenginiu ar naršykle

Kliento ID

3 mėn.

Facebook

sb

Facebook slapukas, leidžiantis Facebook socialiniui tinklui rodyti reklamą

Kliento ID

3 mėn.

Facebook

wd

Facebook “Performance” kategorijos slapukas.

Kliento ID

1 sav.

Facebook

Xs

Naudojamas kartu su “c_user” slapuku, kad autentifikuotų jūsų tapatybę Facebook.

Kliento ID

3 mėn.

Facebook

act

Facebook “Analytics and Research” kategorijos slapukas.

Kliento ID

Iki sesijos pabaigos.

             

 

Kaip aš galiu išjungti slapukus ir valdyti savo nuostatas?

Daugumoje naršyklių per nustatymus galima išjungti slapukus. Nepaisant to, mes primename Jums, kad išjungus navigacijos arba funkcinius slapukus gali turėti įtakos svetainės veikimui ir/arba apriboti mūsų galimas suteikti paslaugas.

Žemiau pagal naršykles yra nurodymai, kurių pagalba galite valdyti slapukus:

 

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukus, jų valdymą ir savo pageidavimus dėl trečiųjų šalių profiliavimo eikite į www.youronlinechoices.com/lt/. Norėdami išjungti analitinius slapukus ir užkirsti kelią Google Analytics rinkti duomenis apie jūsų navigaciją, galite papildomą naršyklės įskiepį čia: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB Knygų klubas, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius

Telefonu: (8 5) 210 0688

El. Paštu: [email protected]

arba kreipkitės į mūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūną: el. paštu [email protected]

 

Skundų pateikimas

Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija:

Sapiegos g. 17, Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. paštas [email protected]

 

Baigiamosios nuostatos

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs susipažinote su pakeitimais. Naujausia PT versija visada pateikiama svetainėje www.knyguklubas.lt.

Paskutinį kartą PT atnaujintos 2020 m. lapkričio 18 d.