Apie akcijas ir ypatingus pasiūlymus sužinokite pirmi!
 
20 cm
28.5 cm

V DOBRYJ PUT! 3. Rusų kalba. Tretieji mokymo metai. Vadovėlis

Jelena Brazauskienė, Danguolė Bučienė

144 p., minkštas virš.,

spalv.,

iliustr.,

20x28,5x0,8 cm,

Šviesa, 2006,

ISBN 4771558105177,

Prekės kodas 4771558105177.

Klubo kaina:
9,85

Nemokamas pristatymas Lietuvoje
perkant už 21,00 €

Knygų klubo nariams

  Į lentyną

Apie knygą

Trečiasis vadovėlių serijos ? ?????? ????! mokymo komplektas, skirtas rusų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymui(si) pagrindinėje mokykloje. Mokymo komplektas skiriamas VIII klasės mokiniams, kurių amžius yra 14–15 metų. Jį sudaro vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga, garso įrašai. Vadovėlio tikslai: įtvirtinti pagrindines žinias apie rusų kalbos sandarą; lavinti fonetinius ir grafinius gebėjimus, lavinti skaitymo techniką; suformuoti pradinės pakopos leksinį minimumą tam tikrų sociokultūrinių temų ribose; formuoti kalbinės recepcijos bei produkcijos (interakcijos ir transakcijos) gebėjimus; plėsti sociokultūrinį kontekstą; įtvirtinti užsienio kalbos mokymosi motyvaciją.Vadovėlyje aptariamos temos: šeima, giminystės ryšiai, santykiai, šeimos šventės, namų aplinka, mokyklos gyvenimas, laisvalaikis, televizija, kinas, teatras, sveikata, medicinos įstaigos, kelionės ir išvykos, ateities planai, profesija. Kalbinė medžiaga pateikiama kitu koncentru: plečiamas žodynas, kuriamos naujos komunikacinės situacijos.Leksinė medžiaga įvairi (konkreti ir abstrakti) leksika, visos (pagrindinės ir tarnybinės) kalbos dalys, sinonimai ir antonimai.Gramatinė medžiaga: daiktavardžių ir būdvardžių formų daryba ir derinimas; įvardis; visos veiksmažodžių formos; skaitvardis, prieveiksmis; vientisinis ir sudėtinis sakinys; šalutiniai sakiniai, jungtukai, skyryba; rašybos taisyklės.Pateikiamų tekstų apimtis didėja, dauguma jų argumentacinio pobūdžio. Ugdomi gebėjimai:kalbėjimo: bendrauti su pašnekovu nurodytų temų ribose; suprasti pateiktus klausimus, argumentuotai atsakyti; pradėti ir baigti pokalbį, įsiterpti, perklausti pagal kalbos etiketą; bendrauti buitinėje sferoje; papasakoti iš savo patirties ir parengtos medžiagos; rašymo: gana greitai ir taisyklingai rašyti, mokėti taikyti elementarias rašybos taisykles; rašyti nedidelius tekstus: sveikinimą, kvietimą, skelbimą, žinutę, trumpą asmeninį laišką; mokėti apibendrinti pateiktą ir pačių sukauptą informaciją ir parašyti trumpą ataskaitą, pranešimą; klausymo: laisvai suprasti mokytojo kalbą, nurodymus; suprasti pašnekovą nurodytų temų ribose; suprasti trumpą tik girdimą informaciją; suprasti trumpos girdimos ir matomos informacijos esmę, filmukus, dainas;·        skaitymo: gana greitai skaityti tyliai, taisyklingai ir gana greitai skaityti garsiai; suprasti nedidelius įvairių tipų ir žanrų tekstus; suprasti nedidelius, paprastus autentiškus tekstus;strateginiai: greitai naudotis dvikalbiu žodynu ir gramatikos lentelėmis; greitai orientuotis Rusijos žemėlapyje; naudotis teikiama pagalba, schemomis; organizuoti darbą; pritaikyti žinias ir patirtį mokymuisi; taikyti kompensavimo strategijas.

 

Komentaras